Thematheater, wat is dat?

Ontstaan:

Een aantal jaren geleden werden we door het Centrum voor Jeugd en Gezin Harderwijk gevraagd om een aantal scenes te maken rond het thema luisteren in het kader van de opvoedweek. Zo ontstond het begrip opvoedtheater dat zich richt op thema’s rondom opvoeden en bedoeld is voor ouders en opvoedprofessionals.

Het idee theater in te zetten om thema’s binnen een organisatie onder de aandacht te brengen hebben we vervolgens ook toegepast op andere gebieden, zoals bij woningcorporaties of maatschappelijke organisaties.

Door gebruik te maken van theater kunnen grappige, moeilijke en soms ook beladen onderwerpen makkelijker worden besproken. Denk dan bijvoorbeeld aan omgaan met moeilijke kwesties, mistige wet- en regelgeving en communicatieproblemen hierover of wederzijds onbegrip tussen medewerkers en klanten.

De thema’s bepalen wij overigens niet zelf, dat mag u als opdrachtgever doen. Doordat wij thema’s, die binnen uw organisatie leven, met humor uitvergroten, wordt een onderwerp luchtiger of juist scherper en ontstaat er een veilige  sfeer waarin mensen makkelijker met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Na elke scène is er ruimte voor een gesprek met het publiek onder leiding van een zeer ervaren en onafhankelijke gespreksleider.  De reacties op eerdere avonden waren zeer positief. Het publiek had niet alleen een leuke, maar zeker ook een nuttige avond gehad.
Een aantal reacties:

“Het was een leuke en leerzame avond, normaal gesproken vind ik ouderavonden saai, maar ik heb me deze keer kostelijk vermaakt!” (ouder Stichting kinderspeelzalen Harderwijk)

“Wat mooi dat zowel het perspectief van de kinderspeelzaalleidsters als de ouders werd uitgespeeld, ik denk dat dat voor meer wederzijds begrip tussen ons en de ouders leidt’ (leidster kinderspeelzaal Harderwijk)

“Doordat een onafhankelijke gespreksleider het gesprek op een rustige, neutrale manier begeleidde was er ruimte voor alle meningen en geen goed of slecht’ (ouder)

‘De avond vloog om, wat een geweldige invulling van een ouderavond’ (vader oudercommissie)

Hoe werkt het?

Vooraf bespreken we samen welke thema’s of onderwerpen u aan bod wilt laten komen.
Vervolgens ontvangt u een offerte op basis van het aantal scenes dat tijdens de bijeenkomst zal worden gespeeld. Wij maken vervolgens een aantal scenes die naadloos aansluiten bij de thema’s die u aan bod wilt laten komen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op.